Kentsel Dönüşüm

kentsel dönüşüm

  • Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetler ile; “Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi Deprem” sıklıkla yüz yüze kalmaktadır. Ülkemizin depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü sırada olmasının en büyük nedeni ise çarpık kentleşme, alt yapı yetersizliği, vatandaş ve kuruluşların bilinçsizliğidir.
  • 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde, riskli yapıların güncel imar ve hukuk kuralları içerisinde yenilemek maksadıyla, yapı sahiplerine daha yaşanır ve depreme dayanıklı daha güvenli konutlar sunmak amacındayız.

image9